Oferim servicii de consultanță pentru întocmirea planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate, obținerea de credite pentru investiții, accesarea de finanțări nerambursabile din fonduri europene - Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR), Fondul European pentru Pescuit (FEP), POS CCE (Programul Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice), Programul Operational Regional (POR), POS Transporturi, POS Resurse Umane si POS Mediu.

Suntem alături de clienții noștri de la elaborarea proiectelor de investiții, la verificarea implementării proiectului în conformitate cu metodologia de finanțare a fondurilor structurale și până la ultima cerere de plată.
Succesul unui proiect de finanțare este in totalitate meritul clientului - el este cel care ia deciziile, care-și asumă riscuri si pune in joc resursele proprii. Rolul nostru este de a arată care sunt căile posibile, care sunt mijloacele si sa furnizăm instrumente specifice de lucru.

Pentru accesarea fondurilor structurale, B.M. CONSULT ofera următoarele servicii:

  • analiza eligibilității si recomandări/soluții;consultanță pentru obținerea avizelor necesare;
  • întocmirea studiului de fezabilitate, planului de afaceri, a proiecțiilor financiare si analizei financiare;
  • consultanță si asistența la realizarea documentației pentru obținerea unui credit de cofinanțare;
  • întocmirea cererii de finantare;
  • consultanță economică pe perioada implementării, management de proiect;
  • asistență pentru semnarea contractului cu instituția finanțatoare;
  • organizarea procedurilor de achiziții si întocmirea dosarelor de achiziții;
  • monitorizarea achizițiilor si intocmirea cererilor de plată.

Reușita unui proiect pentru accesarea fondurilor structurale presupune o munca laborioasă si cunoștințe de specialitate si are la baza o serie de criterii riguroase ce trebuie indeplinite intocmai.

Informaţii în completare