Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEAG) are rolul de oferi sprijin lucrătorilor care și-au pierdut locul de muncă în urma schimbărilor survenite în structura comerțului mondial. Dacă o întreprindere de mari dimensiuni își închide porțile ori se mută într-o ţară din afara UE sau dacă un întreg sector economic dintr-o regiune înregistrează pierderea a numeroase locuri de muncă, FEAG poate să-i ajute pe lucrătorii disponibilizaţi să-şi găsească o altă slujbă cât mai repede posibil. Suma maximă pe care FEAG o are la dispoziţie pentru finanţarea unor astfel de intervenţii este de 500 de milioane de euro pe an.

Care sunt acțiunile eligibile pentru finanţare?

FEAG poate finanța măsuri active privind piața muncii care se axează exclusiv pe sprijinirea lucrătorilor afectaţi de concedierile cauzate de procesul de globalizare, ca de exemplu:

  • asistență pentru căutarea unui loc de muncă, orientare profesională, formare și reconversie profesională, inclusiv dezvoltarea de competențe în domeniul tehnologiei informațiilor şi certificarea experienţei dobândite, asistenţă în domeniul reorientării profesionale şi promovarea spiritului antreprenorial, ajutor pentru desfăşurarea de activităţi independente;
  • măsuri speciale, cu durată limitată, cum ar fi alocaţii pentru căutarea unui loc de muncă, alocaţii de mobilitate sau alocaţii acordate persoanelor care participă la activităţi de învăţare de-a lungul vieţii şi de formare profesională.

FEAG nu finanţează măsuri pasive de protecţie socială, precum acordarea de pensii pentru limită de vârstă sau de indemnizaţii de şomaj, acestea ţinând de competenţa statelor membre.

Cine poate beneficia de sprijinul FEAG?

Doar lucrătorii concediaţi ca urmare a procesului de globalizare pot beneficia de sprijinul FEAG. Fondul European de Ajustare la Globalizare nu finanţează costurile de modernizare sau de restructurare a întreprinderilor.

Cum se poziţionează FEAG faţă de celelalte fonduri europene, de exemplu faţă de fondurile structurale?

Fondurile structurale ale UE, mai ales Fondul Social European (FSE), sprijină anticiparea şi gestionarea schimbărilor, finanţând activităţi cu obiective strategice pe termen lung, precum învăţarea de-a lungul vieţii. Spre deosebire de acestea, FEAG acordă sprijin individual, punctual şi pe o perioadă limitată, cu scopul de a ajuta lucrătorii care îşi pierd locul de muncă din cauza procesului de globalizare.

Temei juridic

Regulamentul privind crearea Fondului European de Ajustare la Globalizare (FEAG) a fost adoptat la data de 20 decembrie 2006 şi modificat la 18 iunie 2009, pentru a îmbunătăţi funcţionarea Fondului.

sursa Buletin Informativ Inforegio

Informaţii în completare