• Print

La data de 11 iulie 2007, Comisia Europeană a aprobat Programul Operaţional pentru România pentru perioada 2007-2013 cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), denumit „Programul Operaţional pentru Asistenţă Tehnică”. Bugetul total al programului este de aproximativ 213 milioane de euro şi asistenţa comunitară se ridică la 170 milioane de euro (aproximativ 0,86 % din totalul fondurilor UE investite în România în cadrul politicii de coeziune 2007-2013).

Obiectivul investiţiei UE

Obiectivul Programului Operaţional pentru Asistenţă Tehnică (PO AT) la nivel naţional constă în asigurarea sprijinului pentru coordonarea şi implementarea fondurilor regionale în România, garantarea unui sistem fiabil de management şi de monitorizare şi asigurarea unei transmiteri coordonate de mesaje generale referitoare la instrumentele structurale. Toate aceste obiective se reflectă în absorbţia globală şi folosirea eficientă a intervenţiilor instrumentelor structurale.

PO AT vizează să asigure faptul că implementarea instrumentelor structurale în România respectă principiile şi normele privind parteneriatul, programarea, evaluarea, managementul, inclusiv managementul financiar, monitorizarea şi controlul pe baza responsabilităţilor împărţite între statele membre şi Comisie, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Regulamentul General. De asemenea, programul va sprijini implementarea priorităţilor prevăzute de Orientările Strategice Comunitare pentru Politica de Coeziune.

Impactul preconizat al investiţiei

Împreună cu celelalte programe operaţionale (PO), PO AT va contribui în mod substanţial la îndeplinirea priorităţii tematice stabilite în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă, şi anume „Construirea unei capacităţi administrative eficiente”.

Ca instrument comun pentru toţi actorii implicaţi pe parcursul întregului proces de implementare şi monitorizare a instrumentelor structurale, Sistemul Informatic Unic de Management (SMIS) va fi susţinut de PO AT. Sistemul va avea nevoie, cu siguranţă, de dezvoltare şi întreţinere ulterioară, pentru a acoperi nevoile de management şi monitorizare derivate din implementarea instrumentelor structurale.

De asemenea, programul va permite o multiplicare la nivel naţional a aspectelor şi practicilor specifice. Deşi sprijinul acordat procesului de pregătire a proiectelor se numără, în principal, printre obiectivele celorlalte programe operaţionale, PO AT va completa eforturile acestora asigurând constituirea de reţele şi schimburi de informaţii şi bune practici care vizează acest aspect.

Axe prioritare

În conformitate cu obiectivul de a crea cele mai bune condiţii pentru absorbţia adecvată a fondurilor europene şi de a fi cât mai operaţional şi clar, programul va fi structurat pe trei axe prioritare:

Axa prioritară 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor

Obiectivul acestei axe prioritare constă în consolidarea coordonării globale a implementării instrumentelor structurale şi în constituirea capacităţilor adecvate prin acţiuni menite să stabilească un nivel comun de cunoaştere şi experienţă printre diferiţi actori.

Pentru a asigura implementarea eficientă a instrumentelor structurale, este necesară coordonarea tuturor acţiunilor întreprinse în raport cu gestionarea, monitorizarea şi controlul programelor operaţionale. În timp ce axele prioritare legate de asistenţa tehnică din cadrul celorlalte programe din România vor oferi sprijin procesului de gestionare a programelor operaţionale respective, PO AT va oferi standarde comune şi orientări şi va permite schimbul de experienţă şi raţionalizarea bunelor practici.

Axa prioritară 2: Dezvoltări viitoare şi sprijin pentru funcţionarea Sistemului Informatic Unic de Management (SMIS)

Obiectivul acestei axe prioritare este acela de a asigura o bună funcţionare şi dezvoltare organizaţională şi funcţională a SMIS, precum şi extinderea permanentă a sistemului pentru a permite un acces rapid la informaţii la nivelul tuturor instituţiilor implicate în procesul de gestionare a instrumentelor structurale şi pentru a contribui la un management corect şi eficient al programelor operaţionale.

Obiectivul constituirii sistemului SMIS este acela de a garanta un management corect şi eficient al programelor europene, în conformitate cu reglementările naţionale şi europene. Acest instrument trebuie să fie operaţional pe toată perioada de implementare a programelor, şi anume 10 ani incluzând şi timpul de închidere a programelor. Experienţa acumulată în această perioadă va fi valorificată pentru dezvoltarea sistemului IT în următoarea perioadă de programare.

Axa prioritară 3: Diseminarea informaţiei şi promovarea instrumentelor structurale

Obiectivul acestei axe prioritare constă în asigurarea unei transmiteri coordonate a mesajelor generale referitoare la fondurile regionale la nivel naţional şi punerea în aplicare a planului de acţiune în domeniul comunicării elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în conformitate cu Strategia naţională de comunicare pentru instrumentele structurale.

Această a treia axă prioritară este dedicată în mod special publicului larg, dar se adresează, de asemenea, beneficiarilor potenţiali. Intervenţiile sale sunt complementare acţiunilor descrise în cadrul primei axe prioritare în materie de coordonare a comunicării la nivel naţional şi de sprijin al sesiunilor de formare organizate în acest domeniu.

sursa Buletin Informativ Inforegio