• Print

Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.

Regulile generale privind Fondurile Structurale şi de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1083/2006 din iulie 2006, care defineşte regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.

- Fondul European de Dezvoltare Regionala sprijina: investitii menite sa creeze locuri de munca (destinate cu prioritate sectorului IMM), in infrastructura (de transport, demdeiu, de comunicatii, de educatie, de sanatate, sociala, culturala si pentru energie), dezvoltarea potentialului autohton (acordarea de sprijin si servicii pentru intreprinderi, networking, cooperare si schimburi de experienta), asistenta tehnica.

Ativitati neeligiblie: TVA, obanzi la credite, achizitionarea de terenuri intr-un cuantum mai mare de 10% din cheieltuiala totala eligibila pentru activitatea respectiva, constructii de locuinte.

Prioritati: accent pe strategia Lisabona; infrastructura; investitii; cercetare si dezvoltare; IMM-uri

- Fondul Social European sprijină acţiunile statelor în următoarele domenii:

  • adaptarea lucrătorilor şi a întreprinderilor; sisteme de învăţare pe toată durata vieţii, conceperea şi diseminarea unor forme inovatoare de organizare a muncii; * îmbunătăţirea accesului la un loc de muncă al persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a persoanelor inactive, a femeilor şi a emigranţilor;
  • integrarea socială a persoanelor defavorizate şi combaterea tuturor formelor de discriminare pe piaţa muncii;
  • consolidarea capitalului uman prin aplicarea unor reforme ale sistemelor de învăţământ şi prin activităţile de conectare în reţea a unităţilor de învăţământ.

Prioritati: accent pe strategia Lisabona; training; ocupare; Capacitate Institutionala si eficienta administrativa.

- Fondul de coeziune promoveaza dezvoltarea durabila prin retele de transport trans-european; protectia mediului (eficienta energetica, transport, transport non-rutier, transport public ecologicetc.)

Prioritati: Infrastructura de mediu si transport; energie.

Zonele eligibile pentru finanţare din Fondurile Structurale şi de Coeziune

harta

ACTIUNI COMPLEMENTARE:

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula creşterea economică a statelor membre ale Uniunii şi de a conduce la reducerea disparităţilor dintre regiuni. Ele nu acţionează însă singure, necesitând asigurarea unei contribuţii din partea statelor membre implicate. Ele sunt co-finanţate în principal din resursele publice ale statului membru, însă în multe domenii este necesară şi contribuţia financiară privată, aceasta fiind încurajată în cele mai multe cazuri.

sursa Buletin Informativ Inforegio